Thursday, April 17, 2008

Små barn griper

Titel: Små barn griper
Författare: Anna Kreutz Wirfelt

Denna läsvärda bok/häfte om bebisens fysiska utveckling är första delen av nio och beställs direkt från hemsidan (http://www.smabarnsutveckling.se/). Man kan alltså inte köpa den i affär, vad jag vet. Den fyller faktiskt en lucka i barnlitteraturen om jag utgår från vad jag själv läst. Här sammanställs på ett lättfattligt och koncist sätt det forskningen har kommit fram till. Man får inte bara veta vad som kommer att ske i ens barns utveckling utan även varför och hur man har kommit fram till det. Hänvisningar ges till relevant forskning och forskare, vilket jag uppskattar.

Boken/häftet är på 48 sidor och har mjuka pärmar. Det enda som gör mig tveksam köpa fortsättningen är priset. 129 kr/st (+porto!) kostar varje del och det tycker jag är lite dyrt.

No comments: