Monday, December 29, 2008

Hey Dolly

Titel: Hey Dolly
Författare: Amanda Svensson
Norstedts, 2008

Att Amanda Svenssons första roman är lovande är väl inget att diskutera, men som författare är hon klart oslipad (diamant eller inte kan bara tiden utvisa), vilket kanske inte är så konstigt eftersom hon är väldigt ung. Bildspråket är så mustigt och ivrigt använt att det blir ansträngt och lite genant och huvudkaraktären är inte riktigt trovärdig. Jag känner mig dock inte snuvad på min värdefulla tid eftersom novellan bara tog någon timme i anspråk och den lämnar mig definitivt nyfiken på vad Svensson kan åstadkomma i framtiden.

No comments: