Sunday, June 8, 2008

Små barn står och går och Små barn känner

Titel: Små barn står och går och Små barn känner
Författare: Anna Kreutz Wirfelt

Översikt:

Små barn griper - finns recenserad
Små barn finns - finns recenserad
Små barn skriker - finns recenserad
Små barn sover - finns recenserad
Små barn står och går - recenseras här
Små barn känner - recenseras här
Små barn pratar
Små barn fostras - del 1
Små barn fostras - del 2

Jag har nu gått vidare i serien Små barns utveckling och efter att ha läst del 5 och 6 som tar upp barns motoriska och psykosociala utveckling i åldern 7-12 månader, får jag nog säga att hittills har de delar som har handlat om denna utveckling (1, 2, 5, och 6) varit mest intressanta, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det verkar finnas mer handfast forskning kring just dessa aspekter av barns utveckling och beteende. Det säger ju sig självt att det inte alltid lika lätt att lista ut eller att kartlägga t.ex. varför små barn skriker (del 3.)

Av dessa två erbjuder Små barn känner den mest fascinerande läsningen; kanske för att barn under sitt andra halvår och framåt går igenom en så spännande och utrycksfull fas i sin psykosociala utveckling. Främlingsrädslan och separationsångesten, hur markant den nu kommer att framträda hos just Sam, är något jag ser an med en känsla av större självförtroende efter att ha läst boken. I Små barn står och går är avsnitten om mat och lekar de mest informativa och användbara. Jag blev dock lite paff när bordsbön rekommenderades som en samlingsritual kring mat. Mina pinglande varningsklockor tystnade dock lite när en sekulär variant också presenterades. En stilmässig avstickare är det dock.

No comments: