Saturday, April 28, 2007

Den trägne odlaren

Titel: Den trägne odlaren (The Constant Gardener)
Författare: John le Carré
Bonnierpocket, 2005 (2001)
Översättning: Sam J. Lundwall

Romanen handlar om den engelske diplomaten Justin Quayle och hans kamp för att finna sin unga hustrus mördare. Hon hittas inledningsvis med halsen avskuren vid Turkanasjön i Kenya och det står tidigt klart för läsaren att hon lyckats luska ut för mycket om det läkemedelsföretag hon ettrigt undersökt på egen hand i stället för att sitta och se vacker ut som diplomatfru i Nairobi.

Den här romanen borde jag kanhända ha ägnat mer tid åt kan jag nu i efterhand säga. Här finns en del dunkla sammanhang och poänger som hänger löst kvar. Jag misstänker att det inte är le Carrés fel, utan mitt. Flera av karaktärerna är spännande och smaskigt målade. Justins slipprigt sexsjuke chef Sandy Woodrow och hans neurotiska fru i synnerhet, men även mindre karaktärer som den undflyende frälste boven Lorbeer eller den fröjdiga Sudanesiska Sarah som styr och ställer i byn Loki i närheten av Turkanasjön. Inget slarv med bifigurerna här inte. Den enda karaktären jag tyvärr uppfattar som konturlös efter att ha läst färdigt är Justin Quayle, vår hjälte. Han träder aldrig fram som en människa av kött och blod utan ses bara i den spegel som de andra karaktärerna utgör. Synd.

Någon gång i framtiden kan jag tänka mig att läsa om den här boken. Då kommer jag antingen att verkligen tycka om den eller upptäcka att den inte var något att ha när allt kommer omkring.

No comments: