Wednesday, March 19, 2008

Kvinnor på ett tåg

Titel: Kvinnor på ett tåg
Författare: Anita Nair
En bok för alla, 2007 (2001)

Den här finstämda romanen har en ramberättelse där den ogifta, indiska medelålderskvinnan Akhila ger sig ut på en tågresa för att finna en ny riktning i sitt liv. I "the ladies coupé" (originalets titel) finner hon fem andra kvinnor som genom att berätta för Akhila om sina liv ger henne vägledning. Berättelserna är väl sett tillsammans lite ensidiga och kritiken mot det indiska samhällets sätt att behandla kvinnor lite väl tydlig.

Romanen koncentrerar sig på vägval och den styrka varje människa (läs: kvinna) besitter att påverka sitt eget liv och styra sitt eget öde. Därför är ändå ramberättelsens tågmiljö i synnerhet passande. Jag undrar naturligtvis vad som kan ha gått förlorat i översättningen från engelska, men vunnet är i alla fall minst 100 kr i min plånbok.

No comments: