Tuesday, January 15, 2008

Amma och läsa?

Läsningen går framåt, men en viss daglig rutin har visat att man får passa på de stunder som bjuds. Kvällarna går bort för det mesta och om barnet någon gång sover hemma i sin säng dagtid ska det städas, lagas mat, duschas osv. En av de få tillfällen som bjuds är under amning. Man kan frigöra en arm och bara man inte glömmer ta boken med sig till amningsstället så är det görbart.

Men! I föräldraböcker läser man om den viktiga bonding man ska ägna sig åt under amningen. Är det så att jag förmenar mitt barn och mig själv en djup och innerlig relation genom att ignorera honom under matstunden? Jag tror inte det. Jag brukar prata med honom lite i början och om hans ögon är öppna och ser sig omkring. Oftast har dock mjölken en sjusärdeles sövande effekt på det lilla barnet och han slumrar till och äter i halvdvala för att slutligen tuppa av alldeles. Man får bara vara försiktig så att man inte bläddrar för intensivt...då kan han bli ilsk. Lugn och ro vill han ha när han tänker äta tills han däckar!

No comments: