Monday, March 26, 2007

Americanos


Titel: Americanos
Författare: Magnus Linton
Ordfront förlag, 2005

Jag måste tyvärr erkänna att mina allmänkunskaper om Syd- och Latinamerika i bästa fall kan kallas basala. Jag har helt enkelt inte varit särskilt intresserad av kontinenten om jag får vara fräck nog att säga så. Just därför var Magnus Lintons reportage Americanos helt rätt bok för mig att läsa. Här får man en finfin snabbkurs i de senaste 100 årens politiska händelser. Vi rör oss mellan de olika sydamerikanska länderna och varje kapitel och varje land fokuserar på en särskild aspekt av kontinentens problematik.

I synnerhet diskussionen kring kokaodlarnas situation är intressant. Naturligtvis är denna näring något man instinktivt finner förkastligt, men sedd från de fattiga jordbrukarnas perspektiv är det mer än förståeligt att de som sitter fast i misär orsakad av imperialism inte lika lätt som vi i första hand sympatiserar med höga gringos. Kvinnornas uppfinningsrikedom när det gäller att utveckla säkra, om än olagliga, metoder för familjeplanering är ett annat fantastiskt exempel på vad den "lilla människan" kan åstadkomma trots stora motsättningar.

Den här boken har med rätta fått mycket uppmärksamhet och är defintivt intressant för noviser som jag, men säkert även för folk som är mer förtrogna med denna kokande världsdel.

No comments: