Wednesday, October 31, 2007

Rösta i faction-frågan!

Svenska: Glöm inte att rösta i faction-frågan! Faction är en genre där skriver fiktion baserad på verkliga händelser. Joyce Carol Oates roman om Marilyn Monroe (Blonde) som kom för ett antal år sedan är ett bra exempel. Den var uttalat baserad på Monroes liv men Oates hade använt faktan för att sedan själv fabulera vidare. Tycker du att detta är ett bra grepp, eller kanske bara otydligt och förvirrande? Rösta här till vänster!

English: Don't forget to vote on the faction issue! Faction is a genre where the made-up story is based on real events and real people. Joyce Carol Oates novel about Marilyn Monroe (Blonde) that came out a few years ago is a good example. This book was based on the life of Monroe but Oates had used the riveting truth as a basis for further speculation of her own. Do you think this is and interesting type of literature, or is it just confusing? Vote in the poll on the left!

No comments: