Saturday, June 16, 2007

Desertwalker

Titel: Desertwalker
Författare: Wilhelm Agrell
Tiden, 2007

I den här lättlästa, korta ungdomsromanen får vi följa en ung, idealistisk amerikan som anmäler sig som frivillig till den amerikanska armén för att få åka och göra en insats för sitt land i Irak. Naturligtvis gör de dramatiska händelser han får vara med om att han blir desillusionerad och förlorar sin tro både på kriget och till viss del sin religion.

Boken engagerar ungdomar och passar kanske särskilt de som vanligtvis kan känna ett visst motstånd mot böcker. Den ligger lite på gränsen mellan högstadiet och gymnasiet, men kan nog passa även för A-kursen. Här finns nämligen paralleller både till viktiga bibliska händelser, såväl som Vietnamkriget och massakern i My Lai. Dessa kan till och med få en gymnasielärare att fundera på att introducera begreppet intertextualitet...

No comments: