Sunday, June 17, 2007

Ny kategori - Böcker för skolan

I dagarna har jag lagt in en ny kategori: "Böcker för skolan/ Books for school". Det är recensioner precis som alla andra, men det är recensioner av böcker jag har läst för skolans räkning och jag antingen har använt eller har för avsikt att använda i undervisningen. Kurserna i fråga är främst Sv1201, Sv1202, En1201 och En 1202. Någon kort kommentar om vad elever har tyckt, eller vilken kurs boken kan komma i fråga för finns därför med i recensionen.

No comments: