Monday, September 10, 2007

Bokprojektet - ett sätt att skapa läslust

Bokprojektet har satt igång här på skolan igen och eleverna har idag valt böcker och börjat läsa dem. Det finns inget härligare för en bokälskande svensklärare än att se hela klassen sitta knäpptyst, med näsan i en bok, uppslukade. Visst har en del stundtals något frånvarande i blicken och efter en timme kan ett och annat ögonlock börja bli tungt, men majoriteten av tonåringarna kommer faktiskt igång. Även de som aldrig läst en bok i hela sitt liv och stolt deklarerar detta, sveps med när tystnaden sänker sig i klassrummet och inget annat pockar på deras uppmärksamhet.

Det faktum att så gott som alla ungdomar, trots allt skepsis de inledningsvis visar, kan komma till ro med en bok får mig att tro att det som saknas i samhället för att få barn och ungdomar att läsa är inte tillgång på böcker, engagerande lärare eller förmåga utan just ett stillsamt rum i tiden. Det vi måste skapa för att locka unga till läsning är ett utrymme där stillsamheten får lägga sig; där alla kan sjunka in berättelsen utan att andra bjärta, ohyfsade och krävande stimuli får tillträde och där fokus kan få flytta sig från det egna jaget till en annan värld med andra människor och andra tankar. Att litteraturen kan bli en fristad för dagens tonåringar är uppenbart och underbart, för de som får möjligheten att upptäcka det.

No comments: