Wednesday, September 12, 2007

Storm över Frankrike

Titel: Storm över Frankrike
Författare: Iréne Némirovsky
Bonnierpocket, 2006 (skrevs 1942)

Med tanke på Némirovskys slut 1942 i Auschwitz, så förväntade jag mig hela tiden att Storm över Frankrike på något sätt skulle tangera Förintelsen, eller vad det innebar att vara judinna under ockupationen. Det gör den inte, vilket vittnar om författarinnans förmåga att skilja på den lilla människan och ideologier.

För det är om den lilla människan den här romanen handlar. Den stora efterklokheten och möjligheten att se och veta vad människor borde ha gjort med facit i hand är borta. Kvar finns bankirer, tjänstemän, glädjeflickor, konstnärer, bönder, borgare, adelsdamer och en och annan soldat. Ingen har någon överblick utan kämpar för det vi alla värdesätter i livet: överlevnad, de nära och kära, ekonomisk trygghet, hem och härd. Némirovskys storsinta kärlek till sina medmänniskor är vacker och uppenbar mitt i det krigstillstånd som visar dem från deras allra sämsta sida. Läs den!

No comments: