Wednesday, September 19, 2007

Citruslunden

Titel: Citruslunden
Författare: Nomi Eve
Albert Bonniers förlag, 2002

Den här rätt så trevliga romanen berättar sagan om en judisk släkt som under ett par århundraden invandrar och sedan utvandrar från Israel. Berättarna är två. Jagets far, som står för de realistiska, jordnära inslagen och jaget, som svävar ut, broderar och drömmer sig bort . De äldsta berättelserna från 1800-talet är de mest intressanta och tonen ger mig ibland en känsla av magisk realism. Perspektivbytet mellan fadern och jaget är viktigt och belyser skillnaden mellan verkligheten, med sin krasshet och alla historiska luckor å ena sidan och å andra sidan mytbildningen som kan uppstå kring en släkt där medlemmarna skapar en egen historia.

No comments: